„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Informujemy, że w związku z „Przebudową drogi gminnej Nr 629405S - ul. Stawowej w sołectwie Wilcza” od 13 marca 2017 r. będą prowadzone prace drogowe.

 

Zakres przebudowy ul. Stawowej obejmować będzie odcinek od skrzyżowania z ul. Krótką do skrzyżowania z ul. K. Miarki oraz od skrzyżowania z ul. Rybnicką do skrzyżowania z ul. Stawową.

 

 

 

  

Jednocześnie informujemy, że w związku z „Przebudową drogi gminnej Nr 629110S ul. Dworcowej w Stanicy” od 20 marca 2017 r. będą prowadzone prace drogowe.

 

Zakres przebudowy ul. Dworcowej obejmować będzie odcinek od drogi wojewódzkiej ul. Gliwickiej do skrzyżowania z ul. Cystersów (do kolei wąskotorowej), a następnie do ostatnich zabudowań za przepustem.

 

Powyższe inwestycje współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, tj. objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Za utrudnienia przepraszamy.