Informujemy, że od dnia 17.02.2017r. obowiązuje ruch jednokierunkowy na odcinku ulicy Leopolda Miki w Żernicy w rejonie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego jadąc w kierunku od skrzyżowania z ulicą Podgórną do łącznika ulic Miki - Olchowa.

Zmiana w istniejącej organizacji ruchu została podyktowana przede wszystkim troską o bezpieczeństwo dzieci oraz dowożących dzieci do ZSP Żernica.

 

Bardzo proszę na dostosowanie się do obowiązującego oznakowania, przekazanie oraz udostępnienie niniejszej informacji na stosownych portalach i stronach internetowych.