Wyniki dodatkowego naboru po zakończeniu realizacji projektu "Z KOMPUTEREM NA TY – PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE PILCHOWICE".

Lista osób zakwalifikowanych w dodatkowym naborze po zakończeniu realizacji projektu pn. „Z komputerem na TY – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice”

Lista osób