W związku z licznymi telefonami do tut. Urzędu od mieszkańców gminy w sprawie sprzedaży apteczek informujemy, że Urząd Gminy nie prowadzi sprzedaży apteczek, jak również nie wykonuje żadnych telefonów informujących o możliwości jej zakupu.