Podatki płacę tam gdzie mieszkam

- dlaczego to takie ważne?

 

Bądź lokalnym patriotą! - przeczytaj dlaczego warto rozliczyć PIT za 2016 rok w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania.

 

Dlaczego to takie ważne?

Każda gmina otrzymuje około 37% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkujących na jej terenie. Dzięki tym funduszom możliwe jest finansowanie przez gminę działalności jednostek oświatowych, rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci dzięki inwestycjom w sport i kulturę, poprawa jakości lokalnej infrastruktury (drogi, chodniki, tereny zielone).

Im więcej osób będzie płaciło podatki w miejscu zamieszkania, tym na lepszy standard życia w Gminie Pilchowice mogą liczyć.

Na terenie naszej gminy zamieszkuje wiele osób, które mimo obowiązku meldunkowego wciąż widnieją w rejestrach mieszkańców innych miast. Oznacza to, że udziały w podatku dochodowym (od tych mieszkańców) zasilają budżety miast i gmin, w których osoby te faktycznie nie mieszkają, a zatem też w mniejszym stopniu korzystają z ich infrastruktur.

Stąd też apelujemy, aby rozliczać podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania a nie zameldowania. Dla mieszkańców Gminy Pilchowice jest to II urząd Skarbowy w Gliwicach.

Bądź lokalnym patriotą! Płać podatki tam, gdzie mieszkasz.