Wójt Gminy Pilchowice informuje, że w okresie od 29 grudnia 2016 do 5 stycznia 2017 roku trwać będzie nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Pilchowice na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2017 roku.