Drodzy Mieszkańcy Gminy Pilchowice

Pragniemy poinformować, że w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców oraz wszystkich uczestników ruchu drogowego, następują zmiany w istniejącej organizacji ruchu drogowego. W związku z tym na drogach gminnych wprowadzane są znaki drogowe, lustra i inne urządzenia bezpieczeństwa regulujące przepisy ruchu drogowego. Wobec powyższego bardzo prosimy o dostosowanie się wszystkich do wprowadzanej organizacji ruchu ze zwróceniem szczególnej uwagi na oznakowanie wprowadzane w rejonie skrzyżowań drogowych i innych kolizyjnych miejsc.