Informujemy i zapraszamy do udziału w rekrutacji po zakończeniu realizacji projektu pn. „Z komputerem na Ty – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice“.

Zgłoszenia można składać w terminie od 8 grudnia 2016 r. do 22 grudnia 2016 r. a regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym można pobrać tutaj.