Z okazji BARBÓRKI życzymy wszystkim górnikom
zdrowia, satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy,
pomy
ślności, szczęścia i radości w życiu rodzinnym.
Niech Patronka
Święta Barbara otacza Was swoim ramieniem,
daj
ąc poczucie bezpieczeństwa i pewności dnia jutrzejszego.
Z górniczym pozdrowieniem
Szcz
ęść Boże

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pilchowice                         Wójt Gminy Pilchowice

Agata Mosiądz - Kramorz                                           Maciej Gogulla

                  

Pilchowice, 4 grudnia 2016