Będą pieniądze dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy, która przeszła przez naszą gminę 31 lipca tego roku. Nasze kilkutygodniowe starania w tym zakresie kończą się sukcesem. Za okazaną pomoc szczególne podziękowania kierujemy pod adresem Wojewody Śląskiego Pana Jarosława Wieczorka, Dyrektora Urzędu Wojewódzkiego Pana Adama Ostaleckiego, a także kierownika oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach.

W najbliższym wydaniu gazetki gminnej przedstawimy informację o bieżących i przyszłych działaniach gminy związanych z wydarzeniami z 31 lipca.