Mając na względzie potrzebę promocji idei społeczeństwa obywatelskiego oraz doświadczenia z roku poprzedniego w zakresie określania potrzeb sołectw i sposobu ich realizacji, po raz kolejny  wójt wraz z pracownikami Urzędu Gminy proponują Państwu możliwość aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu swojej miejscowości.

Przygotowaliśmy dla Państwa narzędzia, które pomogą zgłaszać pomysły i zadania. Liczymy na społeczną dyskusję wokół najważniejszych przedsięwzięć do realizacji w sołectwach Naszej Gminy.

Formularz zgłoszeniowy zadania będącego Waszą propozycją do funduszu sołeckiego, można  pobrać u sołtysa, ze strony internetowej www.fs.pilchowice.pl oraz w Urzędzie Gminy, Gminnej Bibliotece Publicznej oraz Gminnym Ośrodku Kultury.

Wypełnione i podpisane formularze można składać do dnia 1 września 2016 r. bezpośrednio u sołtysów.

 

Szczegóły na stronie www.fs.pilchowice.pl