GMINA PILCHOWICE
"Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2015/2016"
WARTOŚĆ PROJEKTU
ŚRODKI WFOŚiGW
77 240,00
11 520,00
logo
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach