Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice w dniach od 6 czerwca 2016 r. do 27 czerwca 2016 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Obwieszczeniu Wójta Gminy Pilchowice.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 32 332 71 67.

Projekt studium: TUTAJ