W dniu dzisiejszym 11.05.2016r. w Urzędzie Gminy Pilchowice została podpisana umowa pomiędzy Gminą Pilchowice, a Biurem Projektów A-PROPOL s.c. z Gliwic na opracowanie projektu budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice.

Umowę w imieniu Gminy Pilchowice podpisał Pan Wójt Maciej Gogulla, natomiast w imieniu Biura Projektów umowę podpisał Pan Adam Biegański – przedstawiciel firmy. Podpisanie nastąpiło w obecności Pana Waldemara Dombka – Starosty Gliwickiego.

Prace projektowe będą trwały do końca 2017r.