Chcemy zaprezentować Państwu zwycięski projekt logo Gminy Pilchowice. Potrzeba stworzenia logotypu zrodziła się z wielu względów. Najważniejszy z nich to fakt, że dotychczas używany herb gminy, z racji swojej powagi, nie powinien być stosowany przy każdej okazji i sposobności. Dla celów promocyjnych samorządy od lat stosują logotypy, które mają szerokie zastosowanie w tworzonych przez siebie gadżetach, grafikach i drukach promocyjnych. 

W związku z tym, Wójt Gminy Pilchowice Maciej Gogulla 11 lutego 2016 r. ogłosił konkurs na opracowanie logotypu promocyjnego dla gminy. W konkursie wzięło udział 46 ofert zawierających łącznie 65 projektów.

Komisja konkursowa zgodnie wybrała projekt przedstawiony przez Panią mgr inż. arch. Aleksandrę Krzyżanowską, która tak scharakteryzowała propozycję logotypu:

„Założeniem projektowym przedstawionego loga Gminy Pilchowice jest fakt, że tworzy ją siedem sołectw z centralną lokalizacją Sołectwa Pilchowice. Znak loga oparty jest na geograficznych relacjach pomiędzy sołectwami, a kwadraty, odpowiadające sołectwom, w różnych kolorach, lecz tej samej wielkości, połączone są ze sobą schematycznymi układami komunikacyjnymi. Czcionka zastosowana w napisie GMINA PILCHOWICE została zrewitalizowana na podstawie historycznych zdjęć stacji Górnośląskich Kolei Wąskotorowych. Nowoczesna kolorystyka znaku pozytywnie wpływa na odbiorcę, a układ graficzny jest rozpoznawalny i łatwy do zapamiętania.”

Poniżej zamieszczamy protokół komisji oraz prezentację przygotowaną przez laureatkę konkursu, która przedstawia m.in. inspirację i wersje graficzne logotypu.

Ostateczny protokół komisji konkursowej z dnia 28.04.2016r
Prezentacja logotypu Gminy Pilchowice

Mamy nadzieję, że nowe logo spodoba się Państwu i zagości na stałe w naszej świadomości i przestrzeni publicznej.