W piątek 6 maja 2016 r. do naszej gminy zawitał bus „Rodzina 500+”. Jest to akcja promocyjna programu rządowego, prowadzona przez Śląski Urząd Wojewódzki.

W Gminie Pilchowice ruszyły już pierwsze wypłaty świadczenia. Realizacja programu przebiega sprawnie i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, którzy mają możliwość składania wniosków w Ośrodku Pomocy Społecznej jak również w utworzonych siedmiu punktach mobilnych. W związku z tym złożenie wniosku nie wiąże się z uciążliwym oczekiwaniem, a wręcz z możliwością osobistego kontaktu z osobą, która służy pomocą w jego wypełnieniu. Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku zapraszamy do skorzystania z tej pomocy.