Konkurs na logotyp

- dziękujemy za zgłoszenia

 

15 kwietnia minął termin nadsyłania projektów na konkurs ogłoszony przez Wójta Gminy Pilchowice. Spośród 46 zgłoszonych prac wybrana zostanie jedna, która będzie oficjalnym logotypem Gminy Pilchowice.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które poświęciły swój czas i przygotowały projekty logotypu na konkurs. Komisja konkursowa niebawem rozpocznie pracę nad wyłonieniem jednej, zwycięskiej pracy.