Informacja dotycząca opłat

za gospodarowanie odpadami

 

 

 

Informujemy, że stawki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami nie zmieniły się w stosunku do 2015 r. Nie trzeba składać corocznie deklaracji. Deklaracje należy złożyć do 14 dni w przypadku jakiejkolwiek zmiany (np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany ilości oddawanych śmieci w przypadku nieruchomości niezamieszkałych).

Kontakt w sprawach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  - płatności i deklaracje: tel. 32 235 64 48.

  - pozostałe sprawy dotyczące odpadów komunalnych: tel. 32 332 71 67.