W związku ze zmianą ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2015 r poz. 1045) zmienił się wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

Wzór wniosku wraz z załącznikiem w załączeniu.